Küldetésünk az okos gyermek

35065903_240974983153480_1279676546541420544_n.jpg
 

Küldetésünk

Egy ország erőforrás gazdálkodásának minősége meghatározza gazdaságának versenyképességét és eredményes részvételét a nemzetközi munkamegosztásban. 

Szakemberek egyértelműen állítják, hogy az egyik, ha nem az egyetlen kitörési pontja a kiművelt emberek alkotó erejében rejlik. Az emberi erőforrás hatékonyabb  használatának alapfeltétele az oktatás színvonalának emelése.

Az elmúlt időkben a PISA (Programme for International Student Assessment) felmérésekből egy negatív kép rajzolódik ki hazánkban. Míg a 90-es években komoly eredményeket értek el diákjaink a matematikai olimpiákon és informatikai versenyeken, mostanában az eredmények csak árnyékai a régi sikereknek és ha van is, az csupán egy-egy elit iskola kiváltsága.

Nem sokan tudnánk vitatkozni azzal a megállapítással, hogy a jelen iskolarendszer rugalmatlan, nem képes az új típusú tudás és gondolkodás integrálására, nem készíti fel a gyerekeket a XXI. századi kihívásokra.

Különösen szembetűnő az oktatási rendszer merevsége, és zártsága. A PISA vizsgálat pontosan megmutatja, hogy a közoktatás kereteit hamarosan elhagyó 15 éves tanulók milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető kompetenciákkal, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek. Ma már elengedhetetlenek a STEM (tudomány, technológia, mérnöki tudomány, és matematika) képességek birtoklása egy olyan diák számára, aki sikeres munkavállaló szeretne lenni. Mindazonáltal szükséges a strukturált gondolkodás, a logika, a kreatív problémamegoldás, valamint a kommunikáció és a team munka fejlesztése is. Sajnos a magyar diákok elég rosszul állnak ezekkel a képességekkel és készségekkel.

A Kódvetők Digitális Oktatási Műhely feladatának tekinti, hogy segítse a tanárok felkészülését, hogy ezeket a képességeket és készségeket fejleszteni tudják, ezen keresztül szeretne minél kreatívabban hozzájárulni, hogy a  közoktatási rendszerünk felkészült legyen a jövő kihívásaira, és olyan tudást nyújtson tanároknak, diákoknak, ami a világ minden pontján alkalmazható. Véleményünk és gyakorlati tapasztalatunk, hogy nem kell mindent újonnan kitalálni, hanem körül kell nézni a világban és a lehetőségekhez képest a legjobb megoldást kell honosítani hazánkban.

 
 
kisfiu.jpg

"Nem csak a mai technológiára kell a hallgatókat megtanítani, hanem elsősorban olyan készséggel kell rendelkezniük a képzés végére, amely alkalmassá teszi őket a rendszerben való gondolkodásra, a jövő kihívásainak megoldására."

— Czigány Tibor, Széchenyi-díjas egyetemi tanár